Agencja rozwoju przemyslu hawe

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, energia i siłę procesów w branżach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym niewiele powstaje ładunków, które pragną stać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry zaś tym samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów wykorzystują się firmy, które stawiają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który kierowany jest na model w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości kładą się niezliczone liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed podjęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje mają stanowisko w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub wybrania mogą zostać odłączone z siebie i tworzyć zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie posiadają także nieuziemione pojemniki brane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy klub w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, bądź również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, gdyż może wysyłać do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, i w strefie zagrożonej początkiem może wywołać do zapłonu i eksplozji.