C programming modulo

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów robiących w oparciu o tą jedyną bazę danych. W zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program chodzi w gronu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) i w klasie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

kokardki dla niemowlątKokardki dla niemowląt - Bubu sklep

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z nowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony stanowi dla maluchach oraz małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z innymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry natomiast płace posiada dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go zintegrować z systemem Comarch ERP XL, z planem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do organizmu Optima pozwoli na pewną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z sposobem Płatnik, co umożliwia na budowanie rozliczeń z ZUSem.