Controlling gf

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejś wielkiej firmie. Controlling cieszy się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a dodatkowo płynnością finansową i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do polskiego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa grupa i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można obejrzeć, że z controllingiem przechodzimy do robienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w firmie, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zawiera robić, że firma pracuje efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej organizacji. Zmienia się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych umieszcza się szczególny wpływ na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jak mamy do robienia z rachunkowością zarządczą.