Dbanie o suche wlosy

Szybkie tłumienie wybuchu też w jego podstawowym etapie rozpowszechniania, jest skuteczny element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w których początek ma znaczenie, w zamkniętej przestrzeni bądź zamkniętej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w narzędziach to jedyny z kluczowych czynników, który ułatwia uniknięcie wybuchu.

Podstawowym zadaniem systemu HRD jest zapobieganie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu skraca się powstawanie zniszczeń w instalacji, ogranicza się czas postojów, a przede wszystkim powiększa się bezpieczeństwo ludzi. System HRD używany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek oraz dużo podobnych urządzeń przemysłowych.
Każdy system, aby funkcjonował prawidłowo i łatwo, powinien skupiać się ze specjalnych elementów, jakimi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne dane w maszynach dodatkowo w halach produkcyjnych, system zarządzający oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą.
Sposób leczenia polega na teście i przetwarzaniu wskazań oraz krótkiej i doskonałej reakcji. Wykrycie wybuchu kończy się dzięki wykorzystaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier albo w pozycji, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny zakres bezpieczeństwa, błyskawicznie dostarczana jest dana do centrali zarządzającej, która mówi za przetworzenie informacji zaś w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po podjęciu realizowania poprzez system zarządzający następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez zastosowanie specjalnych dysz, co powoduje bardzo ruchliwym i funkcjonalnym stłumieniem wybuchu. Najistotniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest okres reakcji, który z momentu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji tworzony jest w milisekundach.