Dyrektywa unijna 1066

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które muszą być wykonane przez całe produkty, jakie są dane do wykonania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w niektórych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może powracać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

www.tessa.eu zawory dozująceZawory dozujące - dozowniki celkowe - zawory celkowe jako odsprzęganie wybuchu

Dyrektywa Atex została włożona w życie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest połączone z zastosowaniem dowolnego artykułu w regionach, w jakich może trwać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgodności z regułami atex oraz za dostosowanie danego towaru do tych prawd. Atest atex jest reklamowany w wypadku produktów, jakie wydobywają się w przestrzeni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi toż dziedzinę, gdzie składa się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią wówczas być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w sukcesu, jak duża ilość energii wynikająca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru trafia do wybuchu, który stanowi poważne zagrożenie dla mieszkania oraz zdrowia ludzkiego.