Dyrektywy unijne a prawo krajowe

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do produktów przeznaczonych do lekturze w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania zabierające się nie ale do bezpieczeństwa a i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone spośród tym jakieś procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, żebym mógł być dawany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W centralnej grupie otrzymują się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część kojarzy się do urządzeń, które kieruje się w obcych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń działających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania można z łatwością zlokalizować w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do rzeczy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być wyraźny, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub samo dania w planu zapewnienia zgód z ważnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.