Dzialalnosc gospodarcza krs

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa także w niewielkich obiektach, kiedy zaś w znacznych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach produkcyjnych i przemysłowych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref otwartych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest skonstruowane w całości modułów i często łączone w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Widoczny jest wszelkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i osoba biegnąca zgodnie spośród jej kierunkiem. Oznaczenia na świeżych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że stronę wydobywa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie różni się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, a celem ich budowy jest skierowanie ludzi do bezpiecznego pójścia w sukcesie ewakuacji. Spośród tego początku powinny być dobrze widoczne, a w oświetleniu ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują dużo światła przy niższym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest mały pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary też wielka sprawność, duża moc także wysoka liczba luminacji.