Gaszenie pozarow piwnic

Pożary, które stają w zamkniętych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę łączy się w miejscach, w jakich pojemność wynosi około 500 m3. Powinny zatem być umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie pewno być zastosowana, ze względu na jej dużo mały ciężar właściwy, co przenosi się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej ponadto jest kilku silne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich poleca się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy kieruje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w końca związku z wodą.

comarch crm

Para wodna potrafi stanowić ponad stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże szczególnie aktywne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w strefie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w dziale strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest znacznie dużo funkcjonalny przy zastosowaniu pary nasyconej, która obsługiwana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.