Gaszenie pozaru w kominie

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi więc najtańszy i niezwykle prestiżowy środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią planują. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co działa z wodą. Z serii proszki gaśnicze mają największe użycie. W zależności z posiadanego składu potrafią być używane do gaszenia prawie każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najpopularniejszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia swoje powołanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne działanie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie istnieć wdrażana w przypadkach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą liczy na ostatnim, że wodę można brać w każdym miejscu, a parę wyłącznie w cichych miejscach o pojemności nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W ogromniejszych pomieszczeniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów konieczna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do różnych substancji, lecz też zasady ich przesadzania i wyrażania w teren pożaru.