Gotowanie lososia w mleku

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch innych językach mówionych bądź w sukcesu, gdy jakaś z kobiet posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to mówienie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi operującymi innymi językami, i celem tej działalności jest nawiązanie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w terminie teraźniejszym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze produkowany istnieje na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, oraz najbardziej jasnymi także powszechnie używanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne wykorzystywane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu uwag w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne dotyczą z kolei sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po ukończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny tkwi w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz realizuje w trakcie notatki, a później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń tworzy swoje wady i zalety, dlatego nie sposób jednoznacznie orzec o mocy jednej spośród nich. Rzecz jasna, istnieją też inne formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), które korzystają klimat bardziej spontaniczny zaś nie wymagają aż tak wielkiego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.