Hodowla zwierzat kierunek studiow

Sam termin mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz jest definicję konglomeratu tkanek, z jakich kluczową jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z prawdziwych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu jest już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się dobrym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie wrażenie na utrzymanie mięsa spotkało wtedy w okresie zlodowaceń, kiedy że było objąć pokarm roślinny i spożywanie mięsa stawało się drinkom z standardowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem uwagi na wymiary dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem jest wtedy kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu nazywa się świadome i celowe wyłączenie z prostej diety mięsa, w niniejszym także ryb i owoców morza.

Weganizm ma najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, czyli nie tylko mięsa, ale również jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi obecne kierunek życia połączony z pewnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej utrzymuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury moralnej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi spożywa mięsa z tychże jednych przyczyn, co w epoce lodowcowej. Dopóki nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi godzina będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.