Karta podatkowa a kasa rejestrujaca

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód wymaga być pasowana okresowemu przeglądowi. Przecież w obecnym przykładu omawiany przegląd musi być przeprowadzony najpóźniej dwa lata od tego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w możliwościach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej powstaje z dobrych aktów prawych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas finansowych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w historii warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z prawem, i oczywiście z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej rozumiane jest jako nieprawidłowe prowadzenie księgi i grozi nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednakże tańszą alternatywą dla co dwuletniego przeglądu jest instalowanie go co roku. Wspominając o przeglądzie kas rejestrujących, należy też wspominać o nazwaniu odpowiedniego czasu, co sprawia się na zasadzie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy terminy dane w miesiącach dokonują się z upływem tego dnia w nowym miesiącu, który mówi początkowemu dniowi terminu, a jeśli takiego dnia w obecnym miesiącu nie było – w gorącym dniu ostatniego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej leży na twarzy korzystającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat od nowego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzeb stworzenia takiego przeglądu. Serwisant kas, w tytule 5 dni od dnia przeprowadzonego przez użytkownika kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien zrobić obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 rozporządzenia w historii kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci i stan akumulatorów.
W charakterze uniknięcia narażania się na kary ze części Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.