Kodeks pracy godziny nocne

W pamięć przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest przymuszony do zapewniania bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, i wszystkie urządzenia i maszyny muszą umieć certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności materiałów to mechanizm systematycznego badania okresu w jakim określony wyrób spełnia specyficzne wymagania (chodzi tu więcej o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn jest mało aspektów. Zapewne jej tworzyć projektant na momencie projektowania lub producent na stanie realizacji. Certyfikację może dokonać odbiorca wyrobów lub firma wolna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów.
Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w kwestii maszyn. Do czasu prawnego w Polsce wprowadzono ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sytuacji minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które wpadło w działanie 29 grudnia 2009 r.
Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów.
Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr Również do informacje 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zaufania i profilaktyki zdrowia dotyczące planowania i sprawienia maszyn.
Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie skomplikowane a pozostałe.
Certyfikacja organizacji i urządzeń, które charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka powiązanego spośród ich eksploatacją i wykorzystywanie podejmuje się obecnie na czasie projektowania. Nowe narzędzia i maszyny podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji.
Podsumowując, wszelkie narzędzia oraz instytucje, jakie mogą produkować w wszelki sposób zagrożenie dla bycia czy zdrowia mieszkańca i dobra także środowiska podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.