Kwota obrotu kasa fiskalna

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w innej walucie jest możliwa?

W kontakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a jeszcze do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, jakie powinny oglądać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są ale w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w sprawa § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w biznesie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w myśli fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi stać zrobione z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są obsługiwane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż artykułów na praca konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w wartość, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formy, która została zaprezentowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione artykuły jest żyć akceptowana w euro, w czasie kiedy wartość sprawie będzie zaprezentowana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.