Modul program java netbeans

Program Enova zawiera dużo modułów, które potrafią być praktyczne w marce czyli w biurze w moc elementach jego grania. Moduł Kadry natomiast Płace uczestniczy w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on systematycznie aktualizowany do dzisiaj wchodzących w Polsce przepisów. Przedstawia go przejrzysty i prawy w obsłudze interfejs graficzny, istnieje oraz w sumy zgodny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest i odpowiedzialny za obsługę marki w sprawy ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań nowych i starych. To przy jego usługi przeprowadzane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Pomaga on również ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala odbiorcom na rejestrację zdarzeń połączonych ze materiałami trwałymi. Moduł dostępny jest jeszcze za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest kierowanie swoistego terminarza zdarzeń, które są związane z ostatnimi sposobami. Pracę z modułem można przystąpić w wolnym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury działa w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży i ustalania cenników i przechowywania wiedz o klientach firmy. Aplikacja Handel gwarantuje jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezwykle istotnym elementem jest też CRM (Customer Relations Management). Widzi on znane o klientach, ale umożliwia również obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa dostarcza do księgowania, dokumentowania i budowania innego rodzaju sprawozdań. Narzędzie zatem w dużym stopniu usprawnia codzienną pracę księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe jest za zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji polskich oraz innych. W licznym stopniu usprawnia on chodzenie przedsiębiorstwa na ostatnim tle. Enova cennik jest stosowany sam do wszystkiej firmy. Czynniki brane pod uwagę do wielkość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Jest więcej możliwy kup w 3 wersjach: srebrna, miła i platynowa.