Obowiazek ewidencjonowania sprzedazy za pomoca kasy fiskalnej

Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas finansowych to obowiązek większości przedsiębiorców oferujących usługi na sprawa osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Po zainstalowaniu kasy fiskalnej podatnik może złożyć wniosek o zwrot kosztów poniesionych na zakup narzędzia do wysokości 700zł.

 

O zwrot wydatków na zakup waluty może starać się każdy przedsiębiorca, który zainstalował kasę w obecnym go czasie i prawidłowo powiadomił o tym dobry urząd skarbowy. Czasy dla niektórych branż są różne. Dla handlu, z podstawowymi elementami moment instalowania kasy fiskalnej związany stanowi on od zakupów i ma obecnie 20 tys. zł za dany rok kalendarzowy.

Kwota 20 tys. zł dotyczy tylko zakupów na myśl osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Żeby nie przekroczyć tej wielkości i zainstalować kasę fiskalną w normalnym czasie warto dokładnie wcześniej ją zakupić i powiadomić urząd skarbowy o chwili oraz miejscu jej budowy. Następnie po fiskalizacji, nie później niż 7-go dnia, trzeba złożyć drugi dokument wspominający o wprowadzeniu urządzenia. Urząd skarbowy nada numer ewidencyjny, który podatnik będzie wymagał w możliwość trwały nanieść na kasę.

Od czasu instalacji, podatnik ma cel cały obrót ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, zarówno gotówkowy, jak i bezgotówkowy. Kwota należna musi być zawarta na kasę, a paragon fiskalny wydany klientowi. Jednak zdarza się, że podatnik popełni błąd, wprowadzając nieprawidłową kwotę. Wprowadzony i wydrukowany zły bilet na kasie fiskalnej należy określić na odwrocie i przeznaczyć w dokumentach księgowych. Ale na takiej substancji będzie mocna zrobić korektę sprzedaży. Natomiast prawidłowy paragon dla kupującego należy wydrukować ponownie. Przedsiębiorca zatrudniający ludzi powinien ich pouczyć o odpowiednim postępowaniu. Zdarzają się niestety przypadki, że przerażony pracownik, który popełnił błąd wyrzuca wadliwy paragon a dopiero przy raporcie miesięcznym widać zawyżone obroty. Warto w takim wypadku zainwestować w dania fiskalne kraków posiadające kopie elektroniczne wystawianych paragonów na karcie pamięci.