Odpylacz bateryjny

Odpylacz wykonany zgodnie z poradą atex (atex dust collector) tkwi w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla małych i silnych instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest kierowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przydzielane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są założone w ciągu normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przylega do rozprężenia, co daje, że ciężkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega wykorzystywaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi podobne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego działalności (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).