Odpylanie w lakierni

System odpylania znajduje zastosowanie w gałęziach przemysłu, mających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej dodatkowo w tokach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Unoszące się cząstki o znacznie niewielkich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla instytucji także dla zdrowia człowieka (stronę z nich ma oddziaływanie toksyczne), stąd też dobre sposoby odpylania stanowią ważny fakt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem działają na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media oraz wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a również unikać ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim powstaje do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zamontowany w pokrywie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w układ oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie ważną rzeczą w zespołach odpylających jest ich szczelność - każda przerwa w produktu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności układu i zagrożenia. Kolejnym elementem dużym w budowy jest trwałość materiałów, z jakich zaopatrzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wpływać te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.