Para wodna sucha

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Używa się ją jeno w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para ma mały ciężar praktyczny zaś w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Poleca się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną łączy się do gaszenia pożarów, które potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy potrafi istnieć dawana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w reakcję z wodą w specjalnych warunkach temperaturowych. Nie pomocne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w zysku kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w dziedzinie spalania. Najbardziej efektywne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana wyłącznie w współczesnych miejscach, co do których przedstawia się pewność, iż nie używają w nich pracownicy. Z pomocy na wysokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić kłopotliwa dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.