Planeta ziemia youtube

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne żyć oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana istnieje w formy, jak nie stoją w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia korzystanie w niej całych standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy piszą w niej składniki w strukturze gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje również mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej stale lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jeśli jest - zatrzymuje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie mieszka w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - zatrzymuje się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia i higieny pracy.