Podajnik wibracyjny rynnowy

Transport różnych materiałów stwarza konieczność realizowania w współczesnej branży nowoczesnych techniki. Drinku spośród niezwykle powszechnych również zawierających zastosowanie w moc innych dziedzinach ziemi są podajniki wibracyjne.

Dania te służą do transportu surowców zbrylonych, sypkich i starych, na niezbyt długie odległości. A ich konstrukcja zezwala na zestawienie kilku podajników w połączenie szeregowe, takie rozwiązania umożliwiają wydłużenie drogi transportowej. Oferta producentów ma trzy pewne rodzaje przenośników, są to: przenośniki łańcuchowe, taśmowe, rolkowe i wibracyjne.

Przenośnik wibracyjny jest wówczas narzędzie w którym surowiec zostaje przemieszczany, dzięki użyciu jego bezwładności. Praca ich wierzy na zastosowaniu asymetrii ruchu, zwolnione tempo unoszenia się w początek oraz duży powrót sprawiają, że materiał ulega przesunięciu. Transport przeprowadzany przy zastosowaniu takich urządzeń możliwy jest dzięki wykorzystaniu wibratorów mających inne częstotliwości drgań. Zabudowy tych instytucji są dostosowane do wymogów klienta natomiast potrafią one istnieć boczne, górne lub dolne. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań pozwala dodatkowo na zastosowanie zabudowy podwieszonej i utrzymanej.

Przenośniki wibracyjne różnią się również sposobem zasilania. Oferowane przez producentów wyposażenia są zasilane elektrycznie lub pneumatycznie. Oba te rozwiązania określają się niskim poborem zarówno prądu kiedy i powietrza, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu.

Podajniki wibracyjne są i grane w postaciach gdzie potrzeba wstępnej segregacji materiału, jego chłodzenia lub podgrzania, nawilżenia czy odwodnienia. Szerokie zastosowanie sprawia, że producenci tych instytucji zmieniają nasze produkty do osobistych potrzeb zamawiającego. Uwarunkowane więc jest rodzajem materiałów jakie będą transportowane, wydajnością i stosunkami w których będą używane.