Pospiech helmut

euro-fiskalne.pl sharp er-a285pZobacz naszą stronę www

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Jak na swojej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego produktu do poskramiania pożarów kojarzy się inne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest absolutnie woda. A nie w wszelkim przykładu można się nią służyć. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków.Mniej atrakcyjnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród tego, że wolno ją wykorzystywać tylko w miejscach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing nie przyznaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie świadczy to, iż nie można spośród niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest aktywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych.Proces gaszenia parą liczy na służeniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych unoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę kieruje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Także w tych wypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na terenie zamkniętym. W kraju otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.