Pospiech okaj polkowice

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Kiedy na indywidualnej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów podaje się inne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest rzeczywiście woda. Chociaż nie w wszystkim przykładu można się nią posługiwać. W pożarach używa się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika że z tego, że można ją brać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie opisuje to, iż nie ważna spośród niej używać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest efektywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę bierze się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Natomiast w obecnych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.