Poziom znajomosci jezyka wedlug rady europy

Obecnie pracodawcy jeszcze bardziej zwracają uwagę na znajomość języków zarówno u naszych pracowników kiedy i u kandydatów do lektury. Wcześniej z główną nauką języka albo nawet bez znajomości żadnego oprócz ojczystego można było dokładnie dostać się prawie do każdej pracy. W chwili obecnej potrzebne jest jednak znanie co kilka jednego języka na etapie gwarantującym podstawową konwersację.

Poziom nauce języków wśród polaków rośnie z roku na rok. Obecnie w grupach elementarnych i gimnazjum oraz szkołach średnich uczony jest co najmniej jeden język obcy obowiązkowo. Badania prowadzą, że osoby które wiedzą więcej niż jeden język inny są piękniejsze nawet o 50% wynagrodzenie od pracowników bez takich umiejętności. Do czego mogą nam się przydać takie znajomości języka? Stanowi wówczas ogromnie silne pytanie, jakie jest w wartości meritum tematu. Otóż dziś w sztuce biurowej (z angielskiego white-collar work) znajomości języków obcych polecane są do praktycznie wszystkich możliwych rzeczy. Poczynając od kontaktów z zagranicznymi klientami, dostawcami, odbiorcami czy producentami, przez tłumaczenia dokementów aż do częstego kontaktu ze swoimi przyjaciółmi w spółce, którzy nie są polakami, a daje się więc w niniejszym świecie coraz częściej. Ponadto naukę języków prosta jest podczas podróżowania za granicę, zwykle wystarczającym przedstawia się znajomość języka angielskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, jednak na miejscu zyskuje jeszcze bardziej język chiński, język japoński oraz język koreański, z swego powodu : większość produkcji przeniosła się odpowiednio do końców azjatyckich, dlatego potrzebni są specjaliści potrafiący te style. Niezmiernie istotne są tłumaczenia dokementów, ponieważ azjatyccy producenci często nie znają angielskiego i wymagają tłumaczy aby podpisać zgody z zachodnimi odbiorcami. Podsumowując wszystkie zebrane informacje wchodzimy do sądu, że właściwie się uczyć języków, skoro nie tylko uczymy się i przecinamy na nowoczesne kultury, ale świat szuka w takim kierunku gdzie bez znajomości języków będziemy na przykrzejszej jakości z osób, które takowe znają.