Program terapii matematycznej

W obecnych czasach, w kontakcie z bardzo szybkim rozwojem nowych technologii komputerowych MES (metoda elementów skończonych) szybko stała się szczególnie podstawowym narzędziem analizy numerycznej różnorodnych konstrukcji. Modelowanie MES znalazło znacznie silne zastosowanie praktycznie we wszelkich nowych obszarach inżynierskich także w matematyce stosowanej. Najprościej rzecz mówiąc MES, jest trudną metodą rozwiązania równań różniczkowych i cząstkowych (po wcześniejszej dyskretyzacji w znaczącej przestrzeni).

Czym stanowi MES Metoda elementów skończonych, zatem w chwili obecnej sama spośród największych, komputerowych metod wyznaczania naprężenia, uogólnionych sił, odkształceń oraz przemieszczeń w analizowanych konstrukcjach. Modelowanie MES opiera się na podziale układu na wykonaną liczbę elementów skończonych. W końcu każdego pojedynczego elementu można robić pewnych aproksymacji, oraz wszystkie niewiadome (głównie przemieszczenia) prezentowane są przez specjalną funkcję interpolacyjną, za pomocą wartości samych wartości w zamkniętej liczbie punków (zwanych potocznie węzłami).

Zastosowanie modelowania MES W aktualnych czasach za pomocą metody MES sprawdza się wytrzymałość konstrukcji, naprężenia, przemieszczenia oraz symulację wszelkich odkształceń. W mechanice komputerowej (CAE) za pomocą tej technologie można badać i przepływ ciepła i przepływ cieczy. Metoda MES idealnie kształtuje się jeszcze do poszukiwania dynamiki, statyki maszyn, kinematyki oraz oddziaływania magnetostatycznego, elektromagnetycznego i elektrostatycznego. Modelowanie MES prawdopodobnie stanowić przenoszone w 2D (przestrzeni dwuwymiarowej), gdzie dyskretyzacja sprowadza się głównie do podziału konkretnego obszaru na trójkąty. Dzięki takiej metodzie możemy obliczać wartości, które pojawiają się w dziale danego układu. W szkole obecnej są jednak dobre ograniczenia o których należy pamiętać.

Największe zalety oraz zalety metody MES Największą wartością MES jest niewątpliwie możliwość uzyskania dobrych wyników nawet dla bardzo wymyślnych kształtów, dla których bardzo że było aby przeprowadzić zwykłe obliczenia analityczne. W realizacji oznacza to, że niektóre zagadnienia mogą stanowić odtwarzane w świadomości komputera, bez potrzeby budowania kosztownych prototypów. Taki mechanizm w znacznie intensywnym stopniu ułatwia cały proces projektowania. Podział badanego obszaru na coraz to niższe elementy, skutkuje dokładniejszymi wynikami obliczeń. Należy dbać i i o tym, że stanowi to odkupione znacznie większym zapotrzebowaniem na skalę obliczeniową nowoczesnych komputerów. Pamiętać należy też także o tym, że w takim wypadku, należy bardzo tworzyć się także z całymi błędami obliczeń, które wynikają z częstych przybliżeń przetwarzanych wartości. Jeżeli badany obszar produkować będzie się z kilkuset tysięcy różnych elementów, które potrafią nieliniowe właściwości, zatem w takiej formie obliczanie pragnie być właśnie modyfikowane w innych iteracjach, dzięki czemu gotowe rozwiązanie będzie prawidłowe.