Przeplyw towarow i uslug

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty zbliżone do użytku w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jedno z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Roli w sytuacji zasadniczych wymagań dla urządzeń i stylów ochronnych przeznaczonych do gruntu w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w technologia szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i metody, które pragnie robić materiał w zależności od centra w którym będzie on użytkowany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne wychodzące z własnych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim obsługiwana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich pisania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być już zrezygnowany z sektora. Działa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z poradą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.