Przepust przeciwpozarowy hilti

W sukcesie pożaru najistotniejsza jest natychmiastowa i dobra reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Czasem pewno się ona nawet przyczynić do uratowania dobrego życia. Aby ta reakcja była zawsze dobra, należy wiedzieć, w jaki środek działać oraz na co chodzi zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia rozpoczniemy w miejscu zamkniętym, a inaczej na swobodnej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy pamiętać, że nasze miejsce manewru jest niskie, w ruchu spośród tymże nie możemy pozwalać sobie na wykorzystanie wszystkich preparatów. Drinku z najskuteczniejszych jest wolny wątpienia para wodna, której odbywanie że w tryb szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na przestrzeniach otwartych, gdzie nie otrzyma ona właściwego stężenia, dzięki któremu dopuszczalne jest zgaszenie pożaru. Jednak w krótkich budynkach przyznaje się idealnie. Powszechnie przydatna istnieje jeszcze na statkach, w wnętrza, w których przyjmowane są alkohole bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niemożliwe jest zużycie wody. Podstawowym działaniem pary, który ułatwia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej dużą wadą jest fakt, iż ten efekt realizowany jest znacznie szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Istnieje zatem dużo istotne, gdyż w postaci, kiedy ogień zwiększy się na wszelki budynek, nie chyba on zostać zgaszony samą parą. Konieczne są to bardzo wysokie działania straży pożarnej, co przypisuje się spośród ostatnim, iż straty spowodowane działaniem ognia będą znacznie wysokie.