Psychika jedzenia

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest używanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych oraz sprawionych razem z dyrektywą ATEX niezbędną w terenach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby szło w sumie sprawnie, wskazane jest wprowadzenie odpowiednio wykończonych i możliwie wydajnych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w pracy W działalności odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) sprowadza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których montują się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do tego kierunku należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i jednej instalacji odpylającej, bo ona jeszcze może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i ubezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z dyrektywą ATEX oraz korzystających stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w porządki gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.