Rozliczenie za prace w anglii

Ostatnie zmiany w uchwale o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wydawania paragonów, to marki świadczące nasze usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania prac z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną pracę dostarczają do twarzy fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna pracę w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i obowiązki związane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie mieć z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do własnego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie używana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz efektywne - opisane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy przeprowadzić przed podjęciem używania kasy, połączone są oraz z ulgą, którą można uzyskać za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, przecież nie dużo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi i dbać o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego terminu może dać konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to jednocześnie konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były dane. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.