Spalanie kalorii podczas plywania zabka

Zapłodnienie pozaustrojowe to forma wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu obejmuje kilka innych sposobów, które robią się na pokładzie komórkowym. Przyjmuje się je w momencie, gdy inne metody leczenia nie udały się.

Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Stanowi wówczas tytuł łaciński. Badania liczy się na dwa typy. In vivo to uczucia, które realizują się w warunkach laboratoryjnych, wewnątrz organizmu żywego. In vitro to wydarzenia poza organizmem ludzkim ("na szkle"). Zapłodnienie in vitro polega na doprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W tym obiekcie stosuje się jej hormony, które sterują procesem owulacji, a potem pobiera komórki jajowe i miesza je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Wszystek ten proces wykonywa się w warunkach laboratoryjnych. W punkcie, gdy zapłodniona komórka zaczyna się dzielić, zarodek transportowany jest do systemu kobiety, aby mogło wejść do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda - powstaje ciąża, która szybko bardzo przechodzi w sposób prosty. W technologii IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na dodatkowej szalce, na której uważają się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Kojarzą się one ze sobą w toku 24 godzin dając kilka zarodków. W niniejszym punkcie stwarza się im warunki zbliżone do tych jakie panują wewnątrz ludzkiego organizmu. Technologia taż stanowi daleko kosztowna i inwazyjna. Jakie są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo technika ta przeznaczona stanowiła dla pań z uszkodzonymi jajowodami. Właśnie tych wymagań jest las i zawierają również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle lokuje się z czterech etapów. Stanowią więc stymulacja hormonalna jajników (w projekcie produkcji większej wartości komórek jajowych), pobranie męskich i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja startu w gronie matki.