Strategia rozwoju firmy uslugowej

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w ciągu której z obrabianego przedmiotu przekłada się określoną grupa materiału. W ciągu frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Bierze się bardzo łatwo przemieszczające się maszyny, które tworzą z specjalnym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Dzieli się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy umieszczają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce wybiera się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez może być trochę pochylony. Możliwe istnieje jeszcze obrabianie (skrawanie) towaru na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie czołowe. W współzależności od rodzaju produktu, jaki tworzy być poddany obróbce wykorzystuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie znajdują się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest korzystne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.