Strefa schengen zagrozenia

Że w danym pomieszczeniu znajdują się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a jeszcze efektywny zapłon, można informować o określonym zagrożeniu wybuchem. System HRD to układ, który jest zużywany do stłumienia wybuchu.

Jego chodzenie liczy na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten gwarantuje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Określa go zbadana i efektywna technologia, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego właściwościami jest wyjątkowo to, że nadaje się do za oraz na zewnątrz, jest oszczędny w manipulacji i transporcie, Posiada również prostą i bliską możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest zaadaptowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Stanowi obecne najbardziej publiczna i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla też są stosowane głównie do pomoce aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich żyją pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w dowolnej dziedzinie przemysłu. Są jeszcze doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z sposobem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej zamontowany jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on uruchamiany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w dużo krótkim okresie. Są one zrealizowane mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesu zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, rzuca się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one wypełnione wodą, która wypełnia się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy zaczyna się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda stosuje się gotować, a obiekt natychmiast wydaje się parą. Butle też są wykonane razem z poradą ATEX.