Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowych

Zagrożenie wybuchem w tłu pracy lub drugich pomieszczeniach dostępnych jest sprawą, która nie pewno żyć bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich znaczeniach i niedawanie się do niego pewno stanowić przyczyną poważnej tragedii. Mieszkania o określonym narażeniu na możliwość eksplozji to różne biznesy i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego trzeba aby doszło do nieszczęścia: widoczne są palne gazy przetrzymywane z butlach o wielkich pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to sprzyja możliwości wystąpienia eksplozji.

W pomieszczeniach opisanych powyżej należy stosować specjalne środki ostrożności. Niezwykle istotne są regularne audyty maszyn i usuwanie wszelkich usterek na bieżąco. Jeżeli na przykład zużyte zostaną szczotki w napędzie elektrycznym, wystąpi w nim prawdziwe iskrzenie, kilkunastokrotnie dłuższe niż przy zwykłej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne gazy i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby bardzo mocno napełnić nim umieszczenie na tyle, że dobiegło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać zmieszane z powietrzem w krótkim stężeniu aby mogło przybyć do eksplozji, to wciąż nie można tego tematu bagatelizować.

Inna sprawa w zabezpieczeniu to korzystanie specjalnych opraw oświetleniowych, a dodatkowo włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w wyłączniku, na skutek zwiększonego poboru prądu przez lampę w wczesnej części jej pracy. Traktuje to zarówno lamp żarowych jak i świetlówek. Taka iskra to wystarczająco dużo, by w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie ogranicza to ryzyko, ale jeszcze najważniejszym pozostaje kwestia bezpiecznego przechowywania gazów i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.