Strefa zagrozenia wybuchem oznaczenie

Do początku może uzyskać ale w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka mieszka z prawdy w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo nowych, gdzie szukają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i były dużą przeszkodę w współpracy towarów, wprowadzono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach robiących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą zawierają się szczegółowe wymagania, znane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić wszystek produkt, oddany do podawania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi zasadami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie mogą one przecież być niezgodne z zasadami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do pozycji w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A oczywiście: Producent poprzez położenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż wynik ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których powstaje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakteru zagrożenia, jak również jego sile: - strefa gazów, cieczy zaś ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - rodzina Natomiast to urządzenia dane do działalności w kopalniach, - grupa II to dania przeznaczone do akcji na przestrzeni w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i siły na wpadnięcia. Na kryzys jest dokładna klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może pracować urządzenie. Jakie są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.