Strefa zagrozenia wybuchem pylu weglowego

W tłach, w jakich może nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale także oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgoda z zapisanymi w niej podstawami jest teraz wymogiem kierowanym do producentów tego modelu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, jak również ilości.

Każdy dom, bez powodu na prowadzoną kampanię, powinien stanowić zaopatrzony nie jedynie w najciekawszej jakości urządzenia potrzebnego do nudnej pracy, lecz i odpowiednio dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie i zdrowie osób zatrudnionych. Dopiero na potrzeby tego gatunku budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka klasę, jak i trwałość wykorzystanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na pozostałe typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a dodatkowo maszyny do specjalnych zastosowań, w tym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i różnego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których żyje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tymże w propozycji są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a ponadto podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, jakie są dane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie korzystna wydajność i jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w problemach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych i różnych opierają się na zleceniu centrali wentylacyjnych dopasowanych do m.in. wilgotności i stanu zanieczyszczenia powietrza czerpanego z domu.