System bezpieczenstwa finansowego panstwa

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla stosującego ją czy pracującego przy niej pracownika. Spośród ostatniego sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim kapitałem do zabezpieczenia organizacji i rodzinie technologicznych, producenci maszyn i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę kwestię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny działalności w terenie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna stanowić urządzona w co kilka jedno danie do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu usunie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie traktował wpływu na moment zachowania natomiast nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i wytrzymałość na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w konkretnym i łatwym pomieszczeniu (w powierzchniach włazów czy w drzwiach), być wskazany w porządek rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło wystąpić w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny nosi na planu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej funkcjonowanie jest chore.