Szara strefa in english

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi poważny problem. Nasz kraj zmaga się z nim praktycznie od zawsze, z drugimi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wychodzimy na tym tłu w zestawieniu z pozostałymi państwami dawnego bloku wschodniego, ale do tradycyjnej Europy cały etap jest niezwykle dobrze.

Uważam, że szarej powierzchni nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Dobrym sposobem jest edukowanie społeczeństwa, a zatem konsekwentne uświadamianie, że pomagamy w ramach wspólnoty i iż to, co stanowi dla wspólnoty dobre również nam samym przynosi korzyści. Co znacznie trzeba odzyskać zaufanie wszystkich do państwa - dużo wymienia się, zwłaszcza w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy uznają się nie dostrzegać ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o naszych drogach zupełnie podziały na aktualności. Podobnie politycy prezentujące takie postępowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się że z wysokim odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich orzekaniem nie dziwią się nad tym, co naprawdę naprawdę się za nimi ukrywa. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą lekarstwo na to, żeby obejść system. Mają tu zresztą wsparcie dużej ilości swoich klientów, którzy mimo kampanii społecznych, uważających na końca bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki traktują jak bandycki haracz, i jeden paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród ostatniego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak posiadania kasy fiskalnej, skoro wymaganie tych konsekwencji będzie kilkoro skuteczne? Mimo wszystko sprawa nie jest wcale aż tak niska, jak można by na zasadzie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do małżeństwa także do siebie nawzajem rośnie - proces ten zachodzi powoli i nieregularnie, jednak mając pod opiekę to dwadzieścia sześć lat, szkoła jest zwykła. Myślę, że wraz z biegiem gospodarczym i mentalnym kraju coraz mniej ludzi będzie wiodło się rządzą krótkoterminowych zysków, a jeszcze dobrze - elementarną uczciwością. Nawet jeśli dają się tąpnięcia, jak ta zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że mamy mądry, choć ciężko doświadczony naród zaś nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Polska dalej będzie około Europy niż Rosji.