Technologia gastronomiczna konarzewska

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego rozwiązania jest materiałem, którego głównym projektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w dziale systemów ochronnych oraz urządzeń, które brane są w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a dodatkowo sposoby wykazywania współpracy z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną kwestię w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprace z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Zgodnie z zasadą, jeżeli artykuł jest porównywalny z ilością to utrzymuje się jego współpraca z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przydatnych w strefach zagrożonych wybuchem dostają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach pochodzących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wymaganiami producent musi dbać o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania i sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania oraz sposoby ochronne powinny istnieć naprawdę skonstruowane, aby jak daleko zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić planowane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również części oraz podzespoły urządzeń muszą iść stabilnie i razem z poradą producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno posiadać oznaczenie CE. Materiały stosowane do budowy urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Pomiędzy nimi a pogodą nie mogą być żadne reakcje, które potrafiły sprawić potencjalny wybuch. Urządzenia a systemy ochronne nie mogą wykonać zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w efektu ich robienia nie powstaną zbyt duże gorączki oraz promieniowanie. Nie mogą stwarzać zagrożeń elektrycznych oraz nie mogą powodować sytuacji niebezpiecznych.