Technologia gastronomiczna scenariusze lekcji

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego podejścia jest faktem, którego podstawowym końcem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w terenie systemów ochronnych oraz urządzeń, które brane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a także sposoby wykazywania zgody z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą kwestię w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z zasadą, jeżeli produkt jest zgodny z wartością to uważa się jego synchronizacja z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przydatnych w okolicach zagrożonych wybuchem otrzymują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach pochodzących z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wymaganiami producent musi myśleć o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez narzędzia a sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia i sposoby ochronne powinny żyć rzeczywiście skonstruowane, aby jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić realizowane ze znajomością wiedzy technicznej. Również strony i podzespoły urządzeń muszą działać stabilnie i zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno stanowić oznaczenie CE. Materiały używane do budowy urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Między nimi a pogodą nie mogą zachodzić żadne reakcje, jakie mogłyby spowodować potencjalny wybuch. Urządzenia i systemy ochronne nie mogą stworzyć zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w zysku ich służenia nie powstaną zbyt duże temperatury i promieniowanie. Nie mogą liczyć zagrożeń elektrycznych również nie mogą wpływać sytuacji niebezpiecznych.