Telefony przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych bądź ich fragmentów i ilości.

W kontaktu ze dużymi dysproporcjami w charakterze bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo spokojniejszy oraz bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są dane do pozycji w niniejszych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dane są do produkcji w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w charakterze ochrony i bezpieczeństwa ludzi na znaczeniach, na których może spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny stanowić dość oznakowane i przejść szereg testów, które stanowią na celu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy i nazywania tego gatunku urządzeń. Bardzo na temat Atex znajdziesz tutaj.