Tlumacz francuski

Że najbardziej modnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza stanowi toż, że ponoć istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co powoduje przekład procesem dobrym i nieomal automatycznym. Niestety, realia okazują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje również w niepewności, jak i częstokroć jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów oraz systemów użycia obu języków. Wielu początkujących w domowych zawodzie tłumaczy wynika z błędnego założenia, iż ich profesja uznawana jest do grupie nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że są bezpośrednie związki pomiędzy określonymi nastrojami i ruchami w przeciwnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest trwanie, iż istnieją pewne formy tłumaczenia, które można powielać niczym w kryptografii.

Praca tłumacza nigdy nie polega jedynie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy użyciu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w jak nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do robienia z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów jeszcze jest unowocześniania i implementowane są nowoczesne rozwiązania, to wpływanie maszynowe jeszcze nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej zadawane jest profesjonalne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które ułatwia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O specjalistów w prawdziwych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż tłumaczenie to działanie skomplikowane, które potrzebuje od autora przekładu dużej wiedzy, dużego zaangażowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które dodatkowo komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie znajduje tłumacz angielskiego zaleca się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka źródłowego i ostatniego w charakterach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy czerpiące z nowych języków brzmią prawie jednakowo, działaj ich miejsca wyrażają się zupełnie inne, dlatego tłumacz musi być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale również pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.