Unijna dyrektywa eup

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do wyrobów oddanych do czynności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania oddające się nie ale do bezpieczeństwa lecz też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo powiązane z tym wszelkie procedury oceny w centralnej mierze zależne są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, by mógł stanowić praktyczny w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W pierwszej klasie spotykają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które korzysta się w przeciwnych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń tworzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania można z łatwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do robocie w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być wskazany, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedne zaopatrzenia w sensie zapewnienia zgodności z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.