Uziemienie slupow oswietleniowych

Uziemienie to dobra dobra forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest ostatnie przewód robiący się z przewodnika, jakim stanowi podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

elzab mera

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą zaś w sukcesu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie zbiera się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są bogate typy uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W formie uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i przynoszą do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i gwarantują połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w planach uziemieniowych. Zaciski ze względu na bliską konstrukcję daje się na naturalne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku natomiast jego konstrukcja określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być dokonane sprawnie i robić oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W współczesnym planu odnosi się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne powinny być układane z użyciem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu droga jest wiedza oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej a mogą ulec uszkodzeniu.