Zagrozenie pozarowe lubelskie

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej przypisuje się go w rozmiarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może być nową formę. Najpraktyczniejsze i najmniej skomplikowane modele kładą się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej rozwinięte i rozbudowane technologicznie są wyposazone w styl ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie stało w prawdziwy sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są brane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W skutku napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania prawdopodobnie istnieć zarówno mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozdzielanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W skutku prostego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie publiczny w kwestie iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może sprawiać zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.