Zasady bezpieczenstwa korzystania z komputera

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą spełnić produkty brane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia stworzone na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpracę z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą poradę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru dostępny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wykorzystywanymi w sektorze. Głównie są do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W ciągu takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest dokładne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym być jeszcze zawarte następujące informacje: szkoła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do wymogów dużego przedsiębiorstwa i realizować na skalę jego szans gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w zestawieniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.