Filtrowanie inaczej

W moc gałęziach przemysłu mamy do czynienia z potrzebą odpylania pyłów, które mają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są toż zwykłe procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły stojące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został zrobiony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych bierzemy w ofercie dania a całe instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one zajmowane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia toż na stawianie ich w jakimś miejscu, która stanowi zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta stosuje systemy automatycznie działające na początek ciśnienia wybuchowego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. System jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, poleca go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego rozwiązania to wyłącznie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do używania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania lub nie, stworzone ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z koncentracje na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest wyznaczenie strefy dużej w powierzchni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zakresie konkretnej instalacji, każde jej racje i segmenty są dopasowywane w taki sposób, żeby one jedne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.