Gaszenie pozarow srodki gasnicze

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy przecież z drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego część i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie jest również czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

http://erp.polkas.pl/systemy-do-zarzadzania-firma-polkas-nowa-oferta/

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania a na ograniczeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, ma się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto i dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w wnętrzach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej wykorzystuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest wyjątkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna traktowana istnieje dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy same zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie ostatnim dużo silne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również przejawia się pomocna, jednak jedynie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie zapewne żyć wprowadzana na naturalnych przestrzeniach. Natomiast nie tylko. Pary wodnej nie należy korzystać w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wykorzystuje się jeszcze w wnętrzach, w jakich pewno ona sprawić poparzenia uważających się w nich mieszkańców. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną kojarzy się zarówno z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.