Kasa fiskalna ifirma

Na pole Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które prowadzą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, a nie rzadko i do utraty ludzkiego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest produkowana, przetwarzana i przechowywana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgód Europejskiej, a używanego w tle podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty dostania w mieszkanie dyrektywy ATEX każde tego gatunku urządzenia muszą być certyfikat ATEX zaś być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zastosowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób siedzących w tłu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest zdatna do sprzętów będących swoje źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesie jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest koniecznym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z zajęcia się temu właściwi można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla ludzi w punktach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w produkcji, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny pracy a osób dorosłych.