Kasy fiskalne ilawa

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka innego na język krajowy i dopiero niektórzy spośród nich znają drugi język na tyle dobrze, żeby móc mieszać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych że się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka że tworzyć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero wtedy wykonuje tłumaczenie mowy na język dostępny dla innych uczestników wydarzenia. Istnieje to metoda określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy tekst na język zrozumiały dla własnych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do obrotu znanego pod terminem retour, a zatem szkolenia z języka ojczystego na bieżący język aktywny. Jeżeli mniej atrakcyjnym językiem jako biernym włada zaledwie sam lub dwóch tłumaczy, to wynoszą oni z omawianego języka na prosty styl aktywny, który daje wtedy jako pivot dla pozostałych tłumaczy z pozostałych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy ograniczonej liczbie kombinacji językowych i pozwoli zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z nowego tłumaczenia i znacząca różnica w terminie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez klientów. Eksperci z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, że potrafi to stanowić wcale uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś prezentuje bądź pokazuje. Poprzez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w formy, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmiany druga połowa publiczności czyni oczywiście to toż, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem wpływania na indywidualny język.