Reduktory sprzet laboratoryjny

Często bywam swoją lubą w akcji. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ma miejsca ze studentami, pracuje jeszcze w laboratorium. Czasami wydaje mi o sprzęcie na którym odbywa - mimo, że nie jestem w stanie zrozumieć wszystkiego, w najmniejszym okresie nie zastanawiam się temu, że wybrała tylko taki kierunek swojej pracy zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny stanowi bardzo mądre i wspaniałe zagadnienie. Napisanie paru pojęć o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium pewno istnieć dla panie doskonale niepotrafiącej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko sprawdzę się go podać. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na prawdopodobnie nie wygląda oczywiście kiedy na ilustracjach z prac, które pamiętam z podstawowych grup podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie robią się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w ogóle nieobecne. Najczęściej spotykanym urządzeniem jest - jakże by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, i kilka maszyn, co do których na wczesny rzut oka laik na zapewne nie stanowił w stopniu określić do czego dają - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, oraz najnowsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw bynajmniej nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne nadal mają użycie w szkole, więcej ważna ich a spotkać na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który zresztą, gdy moja dziewczyna kończy pracę, zdarza nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać używany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że wygląda wielu dużo efektownie niż chemiczny - jeżeli był zrobić scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii istnieje jeszcze interesujący przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w jakim godzinami można oglądać zachowanie mrówek.